Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Celem naszej polityki jest zaoferowanie pacjentom usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, badań diagnostycznych o wysokiej jakości, zmniejszenia ujemnego oddziaływania na środowisko we wszystkich działaniach oraz zapewnienie zasobów  i środków do realizacji przyjętej polityki.

Więcej szczegółowych informacji w poniższym pliku:

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania