Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pod nazwą

„Recepta na zdrowie”.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Wartość projektu 428 175,00 zł

Wkład własny funduszy europejskich 363 948,75 zł

Nagłówek

Lorem ipsum

Witamy na stronie

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach

Podstawowym celem naszej działalności

jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia


***

KOMUNIKATY

*

ВАЖЛИВО!!!

Громадяни України, які потребують медичної допомоги, можуть відвідати спеціалізовані клініки ZWPS. Єдина умова для в’їзду – наявність у проїзному документі довідки, виданої польською прикордонною охороною, або відбитка штампу польської прикордонної служби, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території Республіки Польща.

Informacja NFZ

*

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zrealizował zadanie pod nazwą:

„Zakup procesora tkankowego dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”

 

Procesor tkankowy

*

 

Szanowni Państwo,

W związku z trudną sytuacją epidemiczną informujemy, że Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych wprowadził specjalne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów.
Bardzo prosimy o rejestrowanie się telefoniczne do lekarzy, pracowni.

Do budynku ZWPS będą wpuszczane osoby umówione, najwcześniej 20 minut przed wyznaczonym czasem.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich pacjentów zwracamy się prośbą, aby w przypadku zachorowania lub złego samopoczucia, nie zgłaszać się na umówioną wizytę.

Dodatkowo przypominamy, że na terenie przychodni obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki ochronnej.

*

Rejestracja telefoniczna pacjentów do wszystkich poradni pod nr tel.

32 34 34 100 lub mail rejestracja@zwps.pl

*
  •         Adres mailowy kontaktowy dla pacjentów w sprawach leczenia, wszelkich informacji itp.:

lecznictwo@zwps.pl

Opis i cele Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zakup 2 rejestratorów do 24-h zapisu ciśnienia oraz rejestratora do 48-h zapisu EKG

dla potrzeb Poradni Kardiologicznej dla Dzieci sfinansowano z funduszu prewencyjnego

PZU Życie SA.

Śląskie to nie tylko kopalnie i tereny przemysłowe, lecz także atrakcje turystyczne, ciekawostki i piękne miejsca, które warto odwiedzic

Anita Włodarczyk – Ambasadorka Marki Śląskie – odkrywa na nowo uroki województwa śląskiego

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cb38vZykEWs

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego edycja IV

Wszystkie ważne informacje można znaleźć na stronie MBO.

Plakat

Ulotka