Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pod nazwą

„Recepta na zdrowie”.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Wartość projektu 428 175,00 zł

Wkład własny funduszy europejskich 363 948,75 zł

Nagłówek

Lorem ipsum

Witamy na stronie

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach

Podstawowym celem naszej działalności

jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia


***

KOMUNIKATY

*

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zrealizował zadanie pod nazwą:

Zakup unitu stomatologicznego dla Poradni Stomatologii Zachowawczej przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”

Unit Stomatologiczny

*

ВАЖЛИВО!!!

Громадяни України, які потребують медичної допомоги, можуть відвідати спеціалізовані клініки ZWPS. Єдина умова для в’їзду – наявність у проїзному документі довідки, виданої польською прикордонною охороною, або відбитка штампу польської прикордонної служби, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території Республіки Польща.

Informacja NFZ

*

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zrealizował zadanie pod nazwą:

„Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”

 

Rozbudowa systemu

*

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zrealizował zadanie pod nazwą:

„Zakup procesora tkankowego dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”

 

Procesor tkankowy

*

 

Rejestracja telefoniczna pacjentów do wszystkich poradni pod nr tel.

32 34 34 100 lub mail rejestracja@zwps.pl

*
  •         Adres mailowy kontaktowy dla pacjentów w sprawach leczenia, wszelkich informacji itp.:

lecznictwo@zwps.pl

Opis i cele Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zakup 2 rejestratorów do 24-h zapisu ciśnienia oraz rejestratora do 48-h zapisu EKG

dla potrzeb Poradni Kardiologicznej dla Dzieci sfinansowano z funduszu prewencyjnego

PZU Życie SA.

Śląskie to nie tylko kopalnie i tereny przemysłowe, lecz także atrakcje turystyczne, ciekawostki i piękne miejsca, które warto odwiedzic

Anita Włodarczyk – Ambasadorka Marki Śląskie – odkrywa na nowo uroki województwa śląskiego

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cb38vZykEWs

Dyrekcja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach informuje, że w roku 2022  otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego Lista dotacji

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego edycja V

Wszystkie ważne informacje można znaleźć na stronie MBO.

Zagłosuj w terminie 19.08-12.09.2023r.

Plakat