Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj!

Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Więcej informacji w poniższym pliku:

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa