Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

 Pracownie

W skład ZWPS wchodzą następujące pracownie:

KATOWICE, UL. POWSTAŃCÓW 31

ZOBACZ NA MAPIE

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej w Katowicach - (32) 255-27-10

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Telefon / Fax (32) 255 27 10
Kierownik jednostki lek.med. Magdalena Trojnar

Angiografia fluoresceinowa wykonywana jest z podaniem fluoresceiny służącej do diagnozowania chorób siatkówki i naczyniówki.
Stosowana jest w:
– retinopatii cukrzycowej
– zwyrodnieniach siatkówki
– guzach siatkówki i naczyniówki
– znamionach barwnikowych
– badania dermatoskopowe

Wykonane badania dokumentowane są zdjęciem fotograficznym.

Pracownia Audiometrii - (32) 603-25-40

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Telefon / Fax (32) 603 25 40

Pracownia Badań Przesiewowych - (32) 603-25-72

Powstańców 31, 40-038 Katowice
Telefon / Fax (32) 603 25 72
Email przesiewkatowice@zwps.pl

Pracownia RTG - (32) 256-20-68

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
(32) 256 20 68
rtg@zwps.pl

poniedziałek-piątek

8.00-15.00 (rejestracja)
9.00-14.00 (wykonywanie zdjęć)
9.00-15.00 (odbiór wyników – zazwyczaj na drugi dzień)

Pełny asortyment badań pracowni

Pracownia oferuje usługi w zakresie badań radiologicznych, które wykonywane są na podstawie skierowań lekarskich.

Skierowanie winno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko
– PESEL
– rozpoznanie kliniczne (w języku polskim)
– obraz kliniczny
– jaki rodzaj badania należy wykonać
– co badanie ma wyjaśnić
Jeżeli skierowanie spełnia powyższe wymogi zdjęcia wydawane są z opisem specjalisty.

Pracownia dysponuje aparatem rentgenowskim typu Philips Fx, wyposażonym w automatyczny pomiar dawki ekspozycyjnej oraz pełną automatykę ekspozycji.
Zdjęcia wykonywane są w pełnym zakresie techniki klasycznej.

pracownia

Aparat rentgenowski

rtg_2

Panel operatora

 

Pracownia USG - (32) 255-32-10, (32) 343-41-73

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
(32) 255 32 10, (32) 343 41 73

Kierownik jednostki: lek. med. Kazimierz Chromik

poniedziałek-piątek
7.30-15.05

Pracownia oferuje usługi w zakresie badań ultrasonograficznych.

W Pracowni wykonywana jest na podstawie skierowań biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (tarczycy, węzłów chłonnych, sutka, ślinianek, guzów tkanek miękkich).

Pracownia USG

Aparat do USG

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny ultrasonograf Aloka SSD 1700 S/N.

Pracownia EKG - (32) 255 36 62

Adres ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
(32) 255 36 62

Pracownia UKG - (32) 603-25-77

Adres ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
(32) 603 25 77

Pracownia Biopsji - (32) 255-32-10

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
(32) 255 32 10

 

 

Pracownia EEG - (32) 603 25 58

Adres ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Telefon / Fax (32) 603 25 58

Zakład Patomorfologii - (32) 255-27-26

Powstańców 31, 40-038 Katowice
(32) 255 27 26
patomorfologia@zwps.pl
dr n.med. Anatol Wodołażski

poniedziałek-piątek

8.00-13.00 (przyjęcie materiału)
7.30-15.00 (wydawanie wyników)

Zakład Patomorfologii ZWPS oferuje wykonywanie w szerokim zakresie diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej i immunohistochemicznej.

Posiadany przez Zakład wysokiej jakości sprzęt oraz zatrudniony wykwalifikowany, z wieloletnią praktyką i dużym doświadczeniem zawodowym personel zapewnia wykonanie badań na wysokim poziomie pod względem technicznym i merytorycznym.
Piagnostykę patomorfologiczną wykonują lekarze patomorfolodzy z II stopniem specjalizacji.

W Zakładzie wykonywane są następujące badania:
– rutynowe badanie histopatologiczne przeprowadzone techniką parafinową z barwieniem H&E
– śródoperacyjne wykonywane techniką mrożakową /badania doraźne i parafinowe/
– oligobiopsje /badania wycinków pobranych endoskopowo i grubą igłą/
– cytologiczne /gotowe rozmazy, rozmazy wykonane w pracowni z przesłanych płynów ustrojowych i plwociny, cytologia ginekologiczna/
– cytologiczne i cytohormonalne metodą Bethesda i Papanicolau
– biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG /tarczycy, węzłów chłonnych, sutka, ślinianek, guzów tkanek miękkich/
– immunohistochemiczne, oznaczanie receptorów ER, PR. HER 2 – wykonywane na zlecenie lekarza patomorfologa diagnozującego przypadek
– barwienia wybiórcze / HE , AB paS i.t.p. /
– konsultacje gotowych preparatów
Zakład wpisany jest do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Pracownia Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci - (32) 603-25-40

Adres ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Telefon / Fax (32) 603-25-40

Pracownia Techniki Dentystycznej - (32) 253-76-33

Adres ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Telefon / Fax (32) 253 76 33

KATOWICE, UL. LOMPY 16

ZOBACZ NA MAPIE

Pracownia Spirometrii - (32) 603-25-52

Adres ul. Lompy 16, 40-038 Katowice
Telefon / Fax (32) 603-25-52

ZABRZE, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 10

ZOBACZ NA MAPIE