Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Poradnie

KATOWICE, UL. POWSTAŃCÓW 31

tel: 32 343-41-00

ZOBACZ NA MAPIE

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: alergologia.dzieci@zwps.pl

Poradnia Chorób Naczyń

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: naczyniowka@zwps.pl

Kierownik jednostki: dr n.med. Leszek Sedlak

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską / konsultację
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych
 • wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych
 • wykonywanie kapilaroskopii
 • wykonywanie badań ultrasonograficznych w tym badań przepływów naczyniowych metodą Dopplera oraz wykonywanie badań ABPI metodą Dopplera
por_naczyniowa1

dr n.med. Leszek Sedlak

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: chir.urazortoped@zwps.pl

Kierownik jednostki: dr n.med. Andrzej Jurkiewicz

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską/ konsultację
 • zlecanie badań specjalistycznych, badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacyjnych
 • analiza badań szczegółowych / TK, NMR, badań dopplerowskich, EEG, EMG /
 • dobór środków ortopedycznych
 • edukację pacjentów
 • kwalifikacje pacjentów do leczenia stacjonarnego
Poradnia Chorób Metabolicznych dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: metab.dzieci@zwps.pl

Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: dermatologia.dzieci@zwps.pl

Poradnia Endokrynologiczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: endokrynologia@zwps.pl

Telefon: (32) 255-35-18

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:
– poradę lekarską, konsultacje
– monitorowanie leczenia
– zlecanie konsultacji specjalistycznych, badań dodatkowych
– wykonywanie badań ultrasonograficznych
– wykonywanie biopsji cienkoigłowej – pobieranie materiału do badań histopatologicznych
– kwalifikacja pacjentów do leczenia stacjonarnego

Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: endo.dzieci@zwps.pl

Poradnia Foniatryczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: foniatria@zwps.pl

Kierownik jednostki: dr n.med. Małgorzata Witkowska

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultacje
 • badania foniatryczne subiektywne i obiektywne ; głosu i mowy
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych
 • badania audiometryczne
 • badania tympanometryczne
 • badania przewodnictwa powietrznego kostnego
 • określanie poziomu szumów
 • badania nadprożowe
 • dobór środków pomocniczych / aparaty słuchowe/
 • badania w wolnym polu w aparatach słuchowych
 • kwalifikacja pacjentów do leczenia stacjonarnego
Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: gastroenterologia.dzieci@zwps.pl

Poradnia Gastrologiczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: gastrologia@zwps.pl

Kierownik jednostki: dr n.med. Tomasz Marek

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultacje
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych
 • zlecanie badań dodatkowych
 • kwalifikację do leczenia stacjonarnego
 • zlecanie diagnostyki endoskopowej
 • diagnostykę ultrasonograficzną
Poradnia Ginekologii Dziecięcej

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: ginekologia@zwps.pl

Telefon: (32) 603-25-57

Poradnia Hematologiczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: hematologia@zwps.pl

Kierownik jednostki: dr n.med. Elżbieta Morawiec-Szymonik

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską/ konsultację pierwszorazową (konieczne skierowanie)

W ramach specjalistycznych wizyt kontrolnych:

 • diagnostykę nieprawidłowego obrazu krwi obwodowej
 • diagnostykę powiększonych węzłów chłonnych i/lub śledziony
 • diagnostykę zaburzeń krzepnięcia, w tym nadkrzepliwości
 • diagnostykę   wstępną   zaburzeń  odporności
 • leczenie  niedokrwistości, leukopenii i małopłytkowości
 • leczenie przewlekłych chorób mieloproliferacyjnych
 • leczenie przewlekłych chorób limfoproliferacyjnych
 • nadzór na nowotworami krwi w okresach remisji

ankieta przed wizytą pierwszorazową

wywiad krwotoczny

Poradnia Hematologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: hematologia.dzieci@zwps.pl

Poradnia Hepatologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: hepatologiczna.dzieci@zwps.pl

 

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: kardiologia.dzieci@zwps.pl

Poradnia Kardiologiczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: kardiologia@zwps.pl

Telefon: (32) 603-25-77

Kierownik jednostki: lek. med. Artur Marcinkiewicz

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych
 • lecanie badań dodatkowych:
 • elektrokardiogramu spoczynkowego
 • 24- godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera
 • elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieżni ruchomej
 • ambulatoryjnej 24 godzinnej rejestracji ciśnienia tętniczego krwi
 • diagnostyki ultrasonograficznej z dopplerowską oceną przepływu
 • elektrokardiogramu u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca
Poradnia Leczenia Bólu

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: leczenie.bolu@zwps.pl

Kierownik jednostki:

Ból – to nieprzyjemne, zmysłowe i emocjonalne przeżycie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu usz kodzeniu tkanki, bądź jedynie odnoszone do takiego uszkodzenia.

Ból przewlekły definiuje się jako ból trwający od dłuższego czasu lub towarzyszący chorobom przewlekłym.
Trwa on zwykle dłużej niż okres zdrowienia tkanek po uszkodzeniu.
Określając jakość bólu przewlekłego nie zawsze udaje się ustalić jego przyczynę.

Bólem przewlekłym czyli patologicznym, jest każdy ból, który stracił znaczenie objawu ostrzegającego.

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje:

 • diagnostykę bólu
 • pomiar bólu
 • terapię bólu
 • blokady diagnostyczne
 • blokady prognostyczne
 • blokady lecznicze
 • akupunkturę
 • psychoterapię
Poradnia Leczenia Bólu dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: leczenie.bolu.dzieci@zwps.pl

Poradnia Leczenia Niepłodności i Planowania Rodziny

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: lnipr@zwps.pl

Telefon: (32) 603-25-57

Poradnia Medycyny Sportowej dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: sportowa.dzieci@zwps.pl

Poradnia Nefrologiczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: nefrologia@zwps.pl

Kierownik jednostki: dr hab. n.med. Michał Kokot

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską/ konsultację
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych
 • zlecanie badań dodatkowych
 • kwalifikację do leczenia stacjonarnego
Poradnia Neurologiczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: neurologia@zwps.pl

Kierownik jednostki: lek.med. Janusz Orman

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultacje
 • zlecanie badań specjalistycznych, badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacyjnych
 • analiza badań szczegółowych (TK, NMR, badań dopplerowskich, EEG, EMG)
 • dobór środków ortopedycznych
 • edukację pacjentów
 • kwalifikacje pacjentów do leczenia stacjonarnego
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: neurologia.dzieci@zwps.pl

Poradnia Okulistyczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: okulistyka@zwps.pl

Telefon: (32) 255-27-10

Kierownik jednostki: lek.med.  Joanna Kaliszewska-Cupiał

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską / konsultację
 • badanie ostrości wzroku do blizy i dali wraz z doborem szkieł okularowych
 • skiaskopia i autorefraktomia
 • ocena widzenia barw
 • badanie odruchów źrenicowych w lampie szczelinowej
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • gonioskopia
 • badanie pola widzenia metodą perymetrii dynamicznej i statycznej
 • badanie dna oka
 • keratometria
 • usuwanie ciała obcego, zaopatrzenie urazu, (w zakresie możliwości poradni) injekcje podspojówkowe, płukanie dróg łzowych
 • kwalifikacja do leczenia stacjonarnego
oku_1

Badanie okulistyczne

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: okulistyka.dzieci@zwps.pl

Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: otolaryngo.dzieci@zwps.pl

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: rehabilitacja.dzieci@zwps.pl

Poradnia Reumatologiczna

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: reumatologia@zwps.pl

Kierownik jednostki: dr n.med. Joanna Goździk

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską / konsultację
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych, sprzętu rehabilitacyjnego ( wkładki, obuwie ortopedyczne, pasy ortopedyczne, kołnierze, balkoniki, itp. )
 • kwalifikacja pacjentów do leczenia stacjonarnego
 • kierowanie pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne, leczenie sanatoryjne
 • blokady dostawowe, miejscowe podawanie leków
 • zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem ciepła i laseroterapii
 • edukacja pacjentów dotycząca zaleceń dietetycznych i gimnastyki leczniczej

Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna oferuje również usługi z zakresu diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów.


Zgodnie z obowiązującymi standardami obejmuje ona oznaczanie przeciwciał przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi / a CCP /, których specyficzność dla RZS sięga 97 % i jest większa niż czynnik reumatoidalny – 62 %.
Przeciwciała przeciwko CCP są nowym wysokospecjalistycznym markerem RZS, występują we wczesnej fazie choroby, mają dużą wartość prognostyczną.


Obecność ich stwierdzana jest w okresie gdy nie ma jeszcze wyraźnych zmian w obrazie radiologicznym stawów.
Dzięki wykonanemu badaniu możliwe jest wczesne postawienie diagnozy i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia obniżającego aktywność choroby.

Poradnia Stomatologii Dziecięcej

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: stomatologia.dzieci@zwps.pl

Kierownik jednostki: lek. stom. Marta Woźniak-Szopa


 

Poradnia Stomatologii Zachowawczej

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: stomatologia@zwps.pl

Kierownik jednostki: lek. stom. Marta Woźniak-Szopa


 

KATOWICE, UL. LOMPY 16

tel: 32 343-41-00

ZOBACZ NA MAPIE

Poradnia Alergologiczna

ul. Lompy 16 31, 40-038 Katowice

e-mail: alergologia@zwps.pl

Koordynator jednostki: prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultacje
 • ustalenie diagnozy
 • szczepienia odczulające i wybrane szczepienia ochronne
 • leczenie stanu zaostrzeń chorób alergicznych
 • diagnostyczne testy skórne – punktowe i naskórkowe
 • próby świetlne
 • testy fitotoksyczne i fotoalergiczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego
 • rynomanometria
 • rynomanometria z lekiem
 • testy oceny reaktywności nieswoistej nosa
 • donosowe testy prowokacyjne alergenu
 • spirometria z placebo
 • spirometria z lekiem
 • test symulacji stanowiska pracy
 • indywidualne inhalacje lecznicze przy pomocy nebulizatorów
 • analizy immunologiczne
 • gimnastyka lecznicza
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Lompy 16, 40-038 Katowice

tel.: 32 255-11-65 / 32 343-41-25

e-mail: pluca@zwps.pl

Kierownik jednostki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską / konsultację
 • pełny wywiad lekarski ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych i dodatkowych badań specjalistycznych
 • badania spirometryczne / przepływ, objętość z interpretacją /
 • wykonywanie prób tuberkulinowych z interpretacją
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci i Młodzieży

ul. Lompy 16 31, 40-038 Katowice

e-mail: pluca.dzieci@zwps.pl

Kierownik jednostki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską / konsultację
 • pełny wywiad lekarski ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych i dodatkowych badań specjalistycznych
 • badania spirometryczne / przepływ, objętość z interpretacją /
 • wykonywanie prób tuberkulinowych z interpretacją
 • wykonywanie testów skórnych z interpretacją
 • prowadzenie leczenia nadzorowanego w zakresie gruźlicy
 • prowadzenie pacjentów z mukowiscydozą
 • edukację i prowadzenie pacjentów z astmą oskrzelową ze szczególnym uwzględnieniem technik inhalacyjnych
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

ul. Lompy 16, 40-038 Katowice

Telefon: (32) 343-41-63

e-mail: leczenie.tlenem@zwps.pl

Niewydolność oddechowa – to stan, gdy zaburzenia czynności układu oddechowego doprowadzają do upośledzenia wymiany gazowej w płucach i do spadku stężenia parcjalnego tlenu (hipoksemia) lub wzrostu ciśnienia dwutlenku węgla (hiperkapnia).

Poradnia świadczy usługi pacjentom z ciężką niewydolnością oddechową . Koncentratory umożliwiają stosowanie tlenu w sposób ciągły w warunkach domowych. Przekazywane są pacjentom w nieodpłatne użytkowanie. Monitorowanie leczenia prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów. Systematyczne kontrole stanu zdrowia pacjentów użytkujących koncentratory przeprowadzane są w domu chorego oraz ambulatoryjnie w poradni.

Poradnia Skórno-Wenerologiczna

ul. Lompy 16 31, 40-038 Katowice

e-mail: dermatologia@zwps.pl

Telefon: (32) 256-55-68

Kierownik jednostki: dr n.med. Alina Glinko

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultacje
 • ustalenie diagnozy
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych
 • światłolecznictwo, krioterapia, drobne zabiegi chirurgiczne, zaopatrywanie zmian skórnych
 • badania dermatoskopowe
 • wykonywanie testów alergologicznych
 • edukację pacjenta dotyczącą istoty choroby i właściwego postępowania profilaktycznego i epidemiologicznego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

e-mail: uzaleznienia@zwps.pl

Kierownik jednostki: lek. med. Joanna Skałecka

W zakresie świadczeń Poradni wykonywane są:

 • poradnictwo i konsultacje dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych
 • diagnoza uzależnień
 • terapia indywidualna dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
 • terapia indywidualna i rodzinna dla osób współuzależnionych
 • konsultacje psychiatryczne
 • kierowanie do oddziałów detoksykacji i ośrodków rehabilitacyjnych
 • poradnictwo HIV i AIDS
 • program redukcji szkód (wymiana igieł i strzykawek)
 • telefon zaufania czynny w godzinach pracy poradni
Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Lompy 16, 40-038 Katowice

tel.: 32 255-28-54

e-mail: zdrowie.psychiczne@zwps.pl

Kierownik jednostki: lek. med. Joanna Skałecka

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • pełny wywiad lekarski od pacjenta
 • wywiad od rodziny lub bliskich chorego
 • badanie psychiatryczne, konsultacje, oceny
 • wywiad psychologiczny
 • badania psychologiczne i testy
 • ustalenie rodzaju leczenia
 • psychoedukacja
 • zlecanie psychoterapii (indywidualnej, grupowej, rodzin), konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych
 • kierowanie pacjentów na leczenie do zakładów stacjonarnych
 • kierowanie na rehabilitację psychiatryczną
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Lompy 16, 40-038 Katowice

tel.: 32 255-28-54 / 32 343-41-29

e-mail: zdrowie.psych.dzieci@zwps.pl

Kierownik jednostki: lek. med. lek. med. Joanna Skałecka

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • badanie psychologiczne i testy
 • psychologiczną ocenę stanu psychicznego
 • wywiad psychiatryczny, konsultacje, oceny
 • wywiad rodzinny
 • psychoedukację
 • zlecanie psychoterapii, terapii rodzinnej, konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych
 • kierowanie pacjentów i ich rodzin do odpowiednich ośrodków udzielających pomocy rodzinie
 • kierowanie pacjentów do zakładów lecznictwa stacjonarnego

ZABRZE, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 10

Poradnia Chorych na Cukrzycę tel: (32) 271-37-56
Poradnia Alergologiczna tel: (32) 273-88-28

ZOBACZ NA MAPIE

Poradnia Alergologiczna

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze

e-mail: alergologia.zabrze@zwps.pl

Kierownik jednostki: prof. dr hab. n.med. Radosław Gawlik

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultacje
 • ustalenie diagnozy
 • szczepienia odczulające i wybrane szczepienia ochronne
 • leczenie stanu zaostrzeń chorób alergicznych
 • diagnostyczne testy skórne – punktowe i naskórkowe
 • próby świetlne
 • testy fitotoksyczne i fotoalergiczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego
 • rynomanometria
 • rynomanometria z lekiem
 • testy oceny reaktywności nieswoistej nosa
 • donosowe testy prowokacyjne alergenu
 • spirometria z placebo
 • spirometria z lekiem
 • test symulacji stanowiska pracy
 • indywidualne inhalacje lecznicze przy pomocy nebulizatorów
 • analizy immunologiczne
 • gimnastyka lecznicza
Poradnia dla Chorych na Cukrzycę

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze

e-mail: diabetologia@zwps.pl

e-mail: cukrzyca.zabrze@zwps.pl

Kierownik jednostki: prof. dr hab. n.med. Krzysztof Strojek

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultacje
 • ustalenie rodzaju leczenia
 • monitorowanie leczenia
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych, diagnostycznych badań dodatkowych
 • naukę samokontroli i podawania insuliny
 • edukacja dotycząca zaleceń dietetycznych i higieny osobistej