Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Certyfikaty

Certyfikat Nr 92/2021/3 zgodności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09

ARCHIWUM CERTYFIKATÓW

Certyfikat Nr 92/2021/2 zgodności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09

Certyfikat Nr 92/2021 zgodności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09

Certyfikat Nr 92/PC/2018 zgodności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna utworzona przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach wraz z oddziałami: 1) ul. Lompy 16, 40-038 Katowice, 2) ul. Mari Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015  PN-EN ISO 14001:2015