Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Zamówienia publiczne

Opublikowane, aktualne postępowania podzielono na następujące kategorie:

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł
Informacja z art 8a ust 5 PZP