Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach

rpo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych otrzymał dofinansowanie do projektu „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach”.

Wartość projektu: 1 173 445,17 zł
Wartość dofinansowania: 649 087,54 zł

W wyniku realizacji inwestycji przebudowany został budynek Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zlokalizowany przy ul. Powstańców 31.
Obiekt składa się z dwóch oddzielnych segmentów:
– segmentu A – od strony ul. Powstańców, pochodzącego z XVIII wieku
– segmentu B – od strony ul. Lompy, pochodzącego z okresu międzywojennego.

W segmencie A zamontowana była winda osobowa, jednak architektura obu budynków nie pozwalała na swobodne przemieszczanie się z segmentu A do segmentu B. niektóre pietra ni były ze sobą połączone, istniała również różnica poziomów kondygnacji w obu segmentach. W związku z tym pacjenci korzystający z windy w segmencie A, chcący skorzystać z poradni zlokalizowanych w segmencie B musieli w większości przypadków korzystać ze schodów. Było to szczególnie dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W wyniku realizacji projektu, segment B budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Ponadto ze względu na różnice poziomów kondygnacji w segmentach A i B dla zapewnienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych na kondygnacji 2 i 3 pietra wykonano poszerzenie przejścia i zamontowano platformy schodowe ścienne. Na 2, 3 i 4 kondygnacji segmentu B wykonano pomieszczenie WC – 2 i 3 kondygnacja przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Dźwig osobowy wykonany został jako zewnętrzny, przy elewacji tylnej segmentu B.

W związku ze złym stanem technicznym pomieszczenia dawnego składu opału w piwnicy budynku tzw. „bunkra”, wykonano zabezpieczenie konstrukcji (zasypanie) zgodnie z wnioskami wynikającymi z ekspertyzy technicznej. Wykonanie niniejszego było konieczne w celu stworzenia dojazdu do windy i umożliwienie korzystania z niej osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu na terenie podwórza (od strony segmentu B) możliwe było przygotowanie miejsc postojowych oraz dojazdu do windy. Koszty wykonania powyższych prac zostały zaliczone do kosztów niekwalifikowanych projektu.

windaMin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl