Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

rpo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych otrzymał dofinansowanie do projektu„Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Wartość projektu: 3 025 625,21 zł
Wartość dofinansowania: 1 875 985,53 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach obejmująca:
1. Modernizację źródła ciepła – montaż kolektorów słonecznych.
2. Docieplenie stropów i ścian zewnętrznych budynku.
3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
4. Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją do łazienek.
5. Montaż zaworów termostatycznych, zaworów podpionowych.
6. Usunięcie zbędnych grzejników.
Niniejsza inwestycja jest realizacją większej całości. Jest ona w pełni komplementarna z projektami już zrealizowanymi oraz przewidzianymi do realizacji przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Projekt przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenie Katowic i województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl