Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Oferty pracy

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci

DATA DODANIA:   04.01.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni pracownika do Działu Lecznictwa

DATA DODANIA:   03.01.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni pracownika do Działu Lecznictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • biegła obsługa komputera,
 • preferowane doświadczenie w opiece zdrowotnej.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie ofert konkursowych,
 • opracowywanie dokumentacji konkursowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • tworzenie projektów umów, zarządzeń, innych dokumentów wewnętrznych o charakterze formalno-prawnym.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie w terminie 14 dni od daty publikacji:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w Pracowni USG

DATA DODANIA:   12.10.2018 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w  Pracowni USG  (badania dzieci i dorosłych) w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy lekarza specjalistę medycyny pracy

DATA DODANIA:   08.10.2018 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy lekarza specjalistę medycyny pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

Dział Kadr tel.0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w dziale administracji

DATA DODANIA:   05.10.2018 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w dziale administracji.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • obsługa komputera w zakresie MS OFFICE (w szczególności Excel),
 • doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką majątkiem.

Zakres obowiązków dla powyższego stanowiska:

 • prowadzenie gospodarki majątkiem jednostki (przyjmowanie środków trwałych oraz wyposażenia – OT i kartoteka środka trwałego, oznakowanie środków trwałych
  i nietrwałych numerami inwentarzowymi, przeprowadzanie spisów z natury składników majątku, dokonywanie przemieszczeń środków trwałych oraz wyposażenia, dokonywanie kasacji składników majątku, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej majątku jednostki);
 • sporządzanie umów na usługi, media, najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu zwolnione lub niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • zlecanie przeglądów oraz napraw sprzętu posiadanego przez ZWPS;
 • opracowywanie faktur za usługi oraz media, najem i dzierżawę, którymi jest obciążany ZWPS;
 • przygotowywanie wniosków przetargowych oraz na zamówienia poniżej 30 000 euro;
 • przeprowadzanie zapytań ofertowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy na stanowisku elektryka

DATA DODANIA:   01.10.2018 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy na stanowisku elektryka.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wytwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z wykonywaniem prac elektrycznych.

Zakres obowiązków dla powyższego stanowiska:

 • wykonywanie bieżących napraw w zakresie prac ślusarskich, hydraulicznych, stolarskich, murarskich oraz malarskich ścian, stolarki okiennej i drzwiowej na bezpiecznej wysokości,
 • przeprowadzanie konserwacji, napraw i montażu oraz oceny stanu technicznego urządzeń
  i instalacji elektrycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV w budynkach ZWPS na podstawie posiadanego ważnego świadectwa kwalifikacji,
 • wykonywanie bieżących napraw i konserwacji głównej rozdzielni elektrycznej w budynku ZWPS,
 • wykonywanie prac remontowych (glazura, płyty kartonowo-gipsowe, prace wykończeniowe, itp.),
 • określenie zakupów części zamiennych oraz niezbędnych materiałów,
 • pomoc przy realizacji zakupów,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z przemeblowaniem pomieszczeń, transportem, utrzymaniem porządku,
 • pomoc w utrzymaniu ładu i czystości na terenie posesji jak również w odśnieżaniu, wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych,
 • dbanie o właściwy stan urządzeń technicznych i powierzonych materiałów.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza specjalistę medycyny pracy

DATA DODANIA:   01.10.2018 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy lekarza specjalistę medycyny pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy Informatyka

DATA DODANIA:   25.09.2018 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy Informatyka.

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie informatyczne
• znajomość sprzętu komputerowego, jego budowy oraz zasad serwisowania
• doświadczenie w zakresie konfiguracji lokalnych sieci komputerowych
• umiejętność tworzenia stron internetowych (mile widziana znajomość WordPress)
• znajomość bazy danych ORACLE oraz języka SQL
• znajomość systemu Windows XP, Vista/7/8/10
• znajomość systemu Windows Server 2003/2008/2012
• podstawowa znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO

Mile widziane:
• znajomości systemu KS-SOLAB – KAMSOFT
• znajomości systemu KS-SOMED – KAMSOFT
• znajomości systemu InfoMedica – ASSECO

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Prosimy o składanie ofert w terminie do 14 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni

DATA DODANIA: 08.06.2018 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego lekarza psychiatrę (specjalistę lub w trakcie specjalizacji) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci psychologa specjalistę z zakresu psychologii klinicznej.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl