Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Oferty pracy

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31 zatrudni w Dziale Księgowości pracownika na stanowisku KSIĘGOWA

DATA DODANIA: 18.03.2021 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31 zatrudni w Dziale Księgowości pracownika na stanowisku KSIĘGOWA:

Wymagania:

• wykształcenie wyższe ekonomiczne;
• co najmniej 3 letni staż pracy, na stanowisku księgowej;
• posiadana wiedza z zakresu Ustawy o rachunkowości;
• umiejętność weryfikacji dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
• dekretacja faktur zakupowych (zakupy materiałów i usług);
• prowadzenie kasy i dekretacja raportów kasowych;
• umiejętność uzgadniania i analizy sald kont księgowych;
• sporządzanie przelewów bankowych;
• ewidencja księgowa środków trwałych naliczanie amortyzacji, sporządzanie zestawień;
• dokładność, staranność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
• znajomość obsługi komputera oraz biegła obsługa programów biurowych typu Microsoft Office;

Kandydaci proszeni są o przedłożenie CV wraz z listem motywacyjnym oraz kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do dnia 15.04.2021 roku na adres e-mail: sekretariat@zwps.pl lub przesłanie na adres: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Sekretariat ul. Powstańców 31 40-038 Katowice z dopiskiem OFERTA PRACY

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni osobę do pracy w Pracowniach Mikrobiologicznych: Bakteriologicznej, Mykologicznej i Diagnostyki Prątka Gruźlicy i Mykobakterioz

DATA DODANIA: 14.10.2020 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni osobę do pracy w Pracowniach Mikrobiologicznych: Bakteriologicznej, Mykologicznej i Diagnostyki Prątka Gruźlicy i Mykobakterioz w pełnym  wymiarze czasu pracy(5 dni w tygodniu w stałych godzinach)

Wymagania:
– wykształcenie wyższe kierunkowe,
Mile widziani absolwenci.
Tytuł specjalisty nie jest wymagany.
Laboratorium jest wyposażone w komory laminarne II kl. bezpieczeństwa oraz wentylację z podciśnieniem

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 3434144

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci lekarza specjalistę

DATA DODANIA: 4.02.2020 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci lekarza specjalistę.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Gastrologicznej lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w niepełnym wymiarze czasu pracy

DATA DODANIA:   24.10.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni  do pracy w Poradni Gastrologicznej lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:

sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w Pracowni USG

DATA DODANIA:   1.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w  Pracowni USG  (badania dzieci i dorosłych) w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni

DATA DODANIA: 1.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego lekarza psychiatrę (specjalistę lub w trakcie specjalizacji) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci psychologa specjalistę z zakresu psychologii klinicznej.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy lekarzy w następujących Poradniach

DATA DODANIA: 1.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
zatrudni do pracy lekarzy w następujących Poradniach:
– Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
– Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci,
– Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci,
– Poradni Leczenia Bólu dla Dzieci,
– Poradni Neurologicznej dla Dzieci,
– Poradni Hematologicznej dla Dzieci,
– Poradni Chorób Metabolicznych dla Dzieci,
– Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt,
– Poradni Hepatologicznej dla Dzieci,
– Poradni Nefrologicznej dla Dzieci.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl