Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Oferty pracy

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci lekarza specjalistę

DATA DODANIA: 4.02.2020 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci lekarza specjalistę.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Stomatologii Zachowawczej lekarza stomatologa

DATA DODANIA: 4.02.2020 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Stomatologii Zachowawczej lekarza stomatologa.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Gastrologicznej lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w niepełnym wymiarze czasu pracy

DATA DODANIA:   24.10.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni  do pracy w Poradni Gastrologicznej lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:

sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy Informatyka

DATA DODANIA:   26.03.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy Informatyka.

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie informatyczne
• znajomość sprzętu komputerowego, jego budowy oraz zasad serwisowania
• doświadczenie w zakresie konfiguracji lokalnych sieci komputerowych
• umiejętność tworzenia stron internetowych (mile widziana znajomość WordPress)
• znajomość bazy danych ORACLE oraz języka SQL
• znajomość systemu Windows XP/Vista/7/8/10
• znajomość systemu Windows Server 2003/2008/2012
• podstawowa znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO

Mile widziane:
• znajomości systemu KS-SOLAB – KAMSOFT
• znajomości systemu KS-SOMED – KAMSOFT
• znajomości systemu InfoMedica – ASSECO

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Prosimy o składanie ofert w terminie do 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Specjalista do spraw zamówień publicznych

DATA DODANIA:   1.08.2019 r.

Dyrekcja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni pracownika spełniającego poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • biegła znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych,
  • doświadczenie na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiającego min. 5 lat.

Zakres obowiązków dla powyższego stanowiska:

  • tworzenie rocznego planu zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  • sporządzanie i przesyłanie do UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
  • weryfikacja wniosków przetargowych zgłaszanych przez jednostki ZWPS pod względem zgodności z ustawą PZP,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

 Prosimy o składanie ofert w terminie do 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w Pracowni USG

DATA DODANIA:   1.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w  Pracowni USG  (badania dzieci i dorosłych) w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni

DATA DODANIA: 1.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego lekarza psychiatrę (specjalistę lub w trakcie specjalizacji) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci psychologa specjalistę z zakresu psychologii klinicznej.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy lekarzy w następujących Poradniach

DATA DODANIA: 1.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
zatrudni do pracy lekarzy w następujących Poradniach:
– Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
– Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci,
– Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci,
– Poradni Leczenia Bólu dla Dzieci,
– Poradni Neurologicznej dla Dzieci,
– Poradni Hematologicznej dla Dzieci,
– Poradni Chorób Metabolicznych dla Dzieci,
– Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt,
– Poradni Hepatologicznej dla Dzieci,
– Poradni Nefrologicznej dla Dzieci.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Specjalista stomatologii dziecięcej

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Stomatologii Dziecięcej lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13