Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Konkursy na świadczenia zdrowotne

 Uwaga! W razie braku narzędzia do otwierania plików zapisanych w formacie PDF, darmową wersję Acrobat Reader’a można pobrać klikając tu.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, badań i konsultacji w Poradni Okulistycznej oraz Pracowni Patomorfologii (Numer sprawy: ZWPS/KŚZ/1/2020)

DATA DODANIA: 12.02.2020 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o konkursie 12.02.2020 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert 12.02.2020 r.
Wyniki postępowania konkursowego 18.02.2020 r.

 

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w poradni alergologicznej w Zabrzu, badań dla dorosłych w pracowni USG oraz procedur w zakresie radiodiagnostyki w pracowni RTG ZWPS (znak sprawy: ZWPS/KŚZ/11/2019).

DATA DODANIA: 18.12.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o konkursie 18.12.2019 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert 18.12.2019 r.
Wyniki postępowania konkursowego 23.12.2019 r.

 

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w poradniach: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Neurologicznej dla Dzieci, Dla Chorych na Cukrzycę, Zdrowia Psychicznego. (Znak sprawy: ZWPS/KŚZ/10/2019)

DATA DODANIA: 23.10.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o konkursie 23.10.2019 r.
Szczegółowe warunki konkursu ofert 23.10.2019 r.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU 25.10.2019 r.