Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Laboratorium

Centralne Laboratorium Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Adres: ul. Lompy 16, 40-038 Katowice

KONTAKT
Rejestracja  Laboratorium, Telefon/Fax: (32) 255-29-50 (+ fax), (32) 343 41 68
Kierownik Laboratorium: (32) 343-41-44
Pracownia Bakteriologii i Mykologii: (32) 343-41-39 (po godz. 12:00)
Pracownia Diagnostyki Prątka: (32) 343-41-43
Pracownia Immunochemii: (32) 343-41-47
Pracownie Analityczne: (32) 343-41-46
Pracownia Hematologii: (32) 343-41-42

e-mail: laboratorium@zwps.pl

Kierownik Laboratorium – mgr Ilona Kulawik
e-mail: ilona.kulawik@zwps.pl

Godziny pracy

Dni pracy poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 16.00

Szczegółowe godziny pracy:

Pobieranie krwi: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00

Uwaga! Krew na następujące badania: kortyzol, androstendion, testosteron, ACTH, prolaktyna, insulina jest pobierana
od poniedziałku do piątku do godz. 9.00

Krew na test korekcji APTT pobiera się w środy i piątki od godz. od 7.00 do 8.00

Przyjmowanie prób krwi: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.30

Przyjmowanie materiałów do Pracowni Diagnostyki Prątka: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.00

Pracownia Mykologiczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00

Pracownia Bakteriologiczna czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 10.00

Uwaga! Materiał na badanie Mycoplasma i Ureaplasma pobiera się od poniedziałku do środy w godz. 8.00-10.00

Badanie w kierunku nużeńca wykonuje się codziennie od godz. 9.00 do 11.00

Wyniki badań laboratoryjnych wydaje się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00 za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

Przygotowanie pacjenta do badań mikrobiologicznych

Informacje o laboratorium

Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i otrzymało nr 2070.

Działające w strukturze organizacyjnej Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Centralne Laboratorium świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali, oraz dla klientów indywidualnych.

Badania wykonywane są przez specjalistów z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w oparciu o nowoczesną aparaturę i zestawy diagnostyczne renomowanych firm, takich jak: Roche Diagnostics, Horiba ABX, BectonDickinson i innych.

W laboratorium działa nowoczesny Zintegrowany System Informatyczny KS-SOLAB.

Jakość badań gwarantuje między innymi uczestnictwo w licznych programach kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej, najważniejsze z nich:

Krajowe:

 • Powszechny program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi);
 • Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii – POLMICRO (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie);
 • Kontrola prowadzona przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy i Mykobakterioz w Warszawie
 • StandLAB


Międzynarodowe:

 • Labquality – Helsinki;
 • HORIBA Medical QCP


Aktualna oferta Centralnego Laboratorium ZWPS obejmuje badania z zakresu:

 • biochemii, immunochemii, hematologii, analityki ogólnej, mikrobiologii;
 • serodiagnostyki kiły;
  diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową w tym diagnostyka rzeżączki, zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis;
 • diagnostyki mykologicznej;
 • diagnostyki HIV (testy przesiewowe IV generacji oraz test potwierdzenia – WESTERN BLOT);
 • diagnostyki prątka gruźlicy i mykobakterioz w tym test wydzielania interferonu gamma po stymulacji antygenami Mycobacterium tuberculosis complex (QuantiFeron TB GOLD);
 • Badania w kierunku nużeńca.

 

4

2