Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (Numer sprawy: 131/2019/N/Katowice)

DATA DODANIA: 17.07.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 17.07.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.07.2019 r.
Załącznik numer 1 do pobrania 17.07.2019 r.
Załącznik numer 2 do pobrania 17.07.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.07.2019 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 24.07.2019 r.
Informacja o dodatkowych zmianach do SIWZ 24.07.2019 r.
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 24.07.2019 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 25.07.2019 r.
Informacja o otwarciu ofert 30.07.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5.08.2019 r.