Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (Numer sprawy: 118/2019/N/Katowice)

DATA DODANIA: 3.07.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 3.07.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3.07.2019 r.
Załącznik numer 1 do pobrania 3.07.2019 r.
Załącznik numer 2 do pobrania 3.07.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.07.2019 r.
Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ 12.07.2019 r.
Załączniki do pobrania 12.07.2019 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.07.2019 r.