Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Sukcesywna dostawa odczynników i testów alergologicznych (Znak sprawy: ZP/D/8/19)

DATA DODANIA: 18.06.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 18.06.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18.06.2019 r.
Załączniki do pobrania 18.06.2019 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 24.06.2019 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ 25.06.2019 r.
Protokół z otwarcia ofert 26.06.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.07.2019 r.