Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Sukcesywna dostawa odczynników oraz testów do diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżawą urządzeń (Numer sprawy: ZP/D/1/20)

DATA DODANIA: 7.02.2020 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 7.02.2020 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7.02.2020 r.
Załączniki do pobrania 7.02.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 12.02.2020 r.
Załączniki do pobrania 12.02.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 13.02.2020 r.
Protokół z otwarcia ofert 17.02.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9.03.2020 r.