Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Sukcesywna dostawa odczynników oraz testów alergologicznych (Numer sprawy: ZP/D/2/20)

DATA DODANIA: 11.05.2020 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 11.05.2020 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11.05.2020 r.
Załączniki do pobrania 11.05.2020 r.
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5db70f77-9c68-4606-aeba-f2dc18846a4c 11.05.2020 r.