Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Sukcesywna dostawa odczynników (Numer sprawy: ZP/D/10/19)

DATA DODANIA: 12.07.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 12.07.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12.07.2019 r.
Załączniki do pobrania 12.07.2019 r.
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3d1478a3-e087-4404-b164-d5405c540c4f 12.07.2019 r.