Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Sukcesywna dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów opatrunkowych (Numer sprawy: ZP/D/9/19)

DATA DODANIA: 2.07.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 2.07.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2.07.2019 r.
Załączniki do pobrania 2.07.2019 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ 5.07.2019 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ 5.07.2019 r.
Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert 8.07.2019 r.
Załączniki do pobrania 8.07.2019 r.
Protokół z otwarcia ofert 12.07.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6.08.2019 r.