Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Sukcesywna dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów opatrunkowych (Numer sprawy: ZP/D/7/19)

DATA DODANIA: 3.06.2019 r.

Nazwa pliku Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 3.06.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3.06.2019 r.
Załączniki do pobrania 3.06.2019 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 6.06.2019 r.
Załączniki do pobrania 6.06.2019 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ 6.06.2019 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ 7.06.2019 r.
Protokół z otwarcia ofert 11.06.2019 r.