Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IŻ.01-24-376/20 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3 typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia (Numer sprawy: ZWPS/DA/3950/2020)

DATA DODANIA: 22.05.2020 r.

Nazwa pliku Data dodania
Zaproszenie do składania ofert 22.05.2020 r.
Zapytanie ofertowe 22.05.2020 r.
Załączniki do pobrania 22.05.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana zapytania ofertowego 27.05.2020 r.